No1 Video Converter được thiết kế để đáp ứng tất cả các nhu cầu chuyển đổi file giữa các định dạng AVI, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV, ASF. Tốc độ chuyển đổi cực nhanh và giao diện thân thiện giúp bạn chuyển đổi file video giữa nhiều định dạng một cách dễ dàng.

No1 Video Converter
Giao diện phần mềm No1 Video Converter

Các tính năng No1 Video Converter:

* Tốc độ chuyển đổi cực nhanh
* Hỗ trợ AVI, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, Divx, xvid.
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang MPEG1.
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang MPEG2.
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang VCD, SVCD, DVD (PAL,NTSC)
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang AVI (DivX,XviD, MPEG-4);
* Hỗ trợ tất cả các định dạng sang Windows Media Format (WMV/ASF)
* Liên kết các file video thành một file lớn
* Chia nhỏ các file video lớn thành nhiều đoạn nhỏ
* Chỉ định điểm bắt đầu và điểm kết thúc trong khi chuyển đổi và liên kết
* Chuyển đổi hàng loạt
* Trích xuất các track audio từ các định dạng video được hỗ trợ thành mp3, wma, wav.
* Trích xuất các hình ảnh từ các định dạng video được hỗ trợ
* Xem trước kết quả trước khi thực thi
* Sao lưu DVD Disk(.VOB) sang các định dạng được hỗ trợ
* Sao lưu DVD Disk(.VOB) nhạc sang mp3, wav, wma.
* Sao lưu VCD Disk(.DAT) sang các định dạng được hỗ trợ
* Sao lưu VCD Disk(.DAT) nhạc sang mp3, wav, wma.

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
Download No1 Video Converter 3.5.1
Chuyển đổi định dạng video

Từ giao diện chương trình, bạn nhấn nút Convert để mở hộp thoại Convert video files. Bạn nhấn dấu cộng để mở tập tin video muốn chuyển đổi. Sau đó, bạn nhấp chọn tập tin video và nhấn nút Edit để xác định đoạn video sẽ chuyển đổi (mặc định chương trình sẽ chọn toàn bộ tập tin video). Tiếp tục, bạn nhấn chọn Go to Wizard để vào hộp thoại chọn định dạng và thư mục lưu tập tin đích, xong nhấn Next, chọn các thiết lập phù hợp với định dạng tập tin đích rồi nhấn Convert now để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Bạn có thể nhấn Finish nếu muốn chờ để tiến hành cùng lúc với các nhiệm vụ khác.

Cắt đoạn video

Nhấn Split để mở hộp thoại chia cắt video. Bạn mở tập tin sẽ cắt trong mục Source file, thư mục lưu trong Output path. Bạn chọn độ dài đoạn video muốn cắt ra bằng cách kéo mũi tên ở hai đầu thanh trượt kết hợp xem hình hiển thị và thời điểm để chọn chính xác. Tiếp theo, bạn nhấn Go to Wizard và tiến hành tương tự như các bước trong chuyển đổi định dạng.

Ráp nối các đoạn video

Nhấn Join để mở hộp thoại ráp nối video. Bạn nhấn vào dấu cộng để add các video cần ráp nối. Nếu chỉ chọn một phần của video nào đó thì bạn nhấn chọn video đó rồi nhấn Edit và chọn điểm đầu, điểm cuối của đoạn video. Tiếp theo bạn nhấn Go to Wizard và làm tương tự như các mục trước.

Trích xuất âm thanh


Bạn nhấn nút Audio từ giao diện chương trình để mở hộp thoại Extract audio. Tại đây, bạn nhấn dấu cộng để add video muốn chuyển đổi. Tiếp theo, bạn chọn định dạng âm thanh (*.mp3, *.wav, *.wma) và thư mục lưu. Nhấn Edit nếu muốn trích xuất chỉ một đoạn âm thanh của video, xong nhấn Add to Task để đưa vào danh sách nhiệm vụ.

Trích xuất hình ảnh

Nhấn Image mở hộp thoại Extract image from video, mở video muốn trích xuất và chọn thư mục lưu. Tiếp theo, bạn xác định đoạn video sẽ trích xuất ảnh và thiết lập các thông số về kích thước ảnh, số lượng ảnh được trích xuất trong một giây, xong nhấn Extract now để thực hiện tiến trình.

Đối với các nhiệm vụ đã được đưa vào danh sách chờ, bây giờ bạn chỉ việc nhấn nút Execute để thực hiện đồng loạt các nhiệm vụ. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi giao diện chương trình bằng cách nhấn vào nút Skin và chọn một trong bốn giao diện có sẵn.

Link tải : [Only registered and activated users can see links. ]
Hoặc :
Mã:
 http://goo.gl/vhvjJy

Xem thêm bài cùng chuyên mục: